• :
  • :
Thông báo về việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thông báo về việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kính gửi: Quý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2018.Thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc ...
Tin tức mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Tháng 06 : 39
Quý 2 : 712