• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 60/2002/QĐ-TTg ngày 13/5/2002. Qua quá trình thực hiện quy hoạch, Thành phố đã đạt được một số thành tựu nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đầu tư phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ.

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội, từ ngày 01 tháng 8 năm 2008 địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội được mở rộng trên cơ sở hợp nhất thành phố Hà Nội với tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trước yêu cầu mở rộng về quy mô diện tích, dân số và các bối cảnh phát triển mới của đất nước như nước ta đã chính thức trở thành thành viên của WTO, đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, việc triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là cần thiết.

Mục đích của quy hoạch: nghiên cứu, đề xuất phương án và nhiệm vụ phát triển, tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội một cách có căn cứ khoa học nhằm phát huy lợi thế so sánh của Thủ đô; xác định các các chức năng của Thủ đô đối với vùng và cả nước; xây dựng Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; một Thủ đô văn minh, hiện đại của cả nước trong thời kỳ tới.

Các căn cứ chủ yếu xây dựng quy hoạch bao gồm:

- Nghị quyết 15/NQ-QH ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan.

- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/12/2000;

- Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 14/12/2000 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010;

- Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thời kỳ 2011-2020 (Dự thảo);

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 (Dự thảo);

- Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020;

- Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Liên danh Tư vấn PPJ lập (Dự thảo);

- Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn cả nước có liên quan đến Thủ đô Hà Nội;

- Các quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực trên địa bàn Thủ đô Hà Nội;

- Nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực trên địa bàn Thủ đô Hà Nội;

- Các đề án, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực của Thủ đô Hà Nội;

- Các số liệuthống kê, báo cáo của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê thành phố, các Sở, ngành.

Cấu trúc của Báo cáo Quy hoạch bao gồm ba phần chính:

Phần thứ nhất - Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và các lợi thế, hạn chế, cơ hội, thách thức của Thủ đô Hà Nội

          Phần thứ hai - Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

          Phần thứ ba - Các giải pháp thực hiện quy hoạch và kiến nghị.

          Trong Báo cáo Quy hoạch có các phụ lục sau:

          Phụ lục 1 - Các yếu tố, điều kiện phát triển và thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực

Phụ lục 2 - Dự báo tác động của bối cảnh quốc tế, trong nước đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội

Phụ lục 3 - Các phương án tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thủ đô Hà Nội

Phụ lục 4 - Danh mục các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư

Dưới đây là nội dung Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Tháng 06 : 39
Quý 2 : 712